Θέλεις Πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων; Έχεις μεγάλη προϋπηρεσία σε κάποιον τομέα και θέλεις μάθεις να εκπαιδεύεις και να μεταδίδεις τη γνώση σου;  

Ποτέ δεν είναι αργά για έναν επαγγελματία να  μπει στον χώρο της εκπαίδευσης και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του προσφέρεται για να αξιοποιήσει τις γνώσεις του προς όφελος  των εκπαιδευόμενων.

Ανοίγονται νέες προοπτικές εργασίας για κάποιον που θέλει- παράλληλα με το αντικείμενο του- να συμπληρώσει το εισόδημα του μέσω της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ακόμα και εάν δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ, η διδασκαλία  μπορεί  να είναι  μια ενδιαφέρουσα διαδικασία που να σου ταιριάζει και μάλιστα μπορεί να σου προσφέρει μια νέα θέση εργασίας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπορέσεις να πιστοποιήσεις την ιδιότητα σου ως εκπαιδευτής ενηλίκων  μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Δια Βίου Μάθηση και  την διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της μη τυπικής εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής ο οποίος δραστηριοποιείται ή θέλει να δραστηριοποιηθεί σε προγράμματα εκπαίδευσης  και κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτει Εκπαιδευτική Επάρκεια και Πιστοποίηση από τον Εθνικό Φορέα  του Υπουργείου Παιδείας τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/9-11-2015) από 1/9/2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια  αποτελεί προϋπόθεση  για να διδάσκει κάποιος ως εκπαιδευτής σε χρηματοδοτούμενα  από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους προγράμματα.

Άρα, αδιαμφισβήτητα  θα ήταν χρήσιμο όλοι να οδηγηθούμε στη διαδικασία Πιστοποίησης.

Για όλους εκείνους τους εκπαιδευτές και τους υποψήφιους εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν την προαπαιτούμενη διδακτική προϋπηρεσία των 150 ωρών πραγματοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης από φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνεργασία με ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης, σύμφωνα με το νόμο Ν.3486/2016 άρθρο 67, κατηγορία β).

Η παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος σου εξασφαλίζει:

Το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ

Επιπλέον ο εκπαιδευόμενος με τη συμμετοχή του θα κατακτήσει:

  • Τις αρχές μεθοδολογίας και τις διεργασίεςσε τάξεις μετά το Λύκειο στην εκπαίδευση/ κατάρτιση ενηλίκων
  • Τους τρόπους σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης – κατάρτισης, τις αρχές και την ποιότητα που τους διέπουν
  • Τη μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης της διδασκαλίας σε ενήλικες σύμφωνα με το διαφορετικό προφίλ κάθε ομάδας
  • Την εκπαίδευση με τη χρήση ενεργητικών τεχνικών διδασκαλίας
  • Τη διαμορφωτική αξιολόγηση και μετα-αξιολόγηση της διδασκαλίας

Το πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων υλοποιείται από τον εκπαιδευτικό όμιλο MASTER σε πιστοποιημένες αίθουσες σε όλη την Ελλάδα με την μέθοδο blending learning.

Η οποία συνδυάζει τη φυσική παρουσία με την  σύγχρονη και την ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Καλύπτει  την ύλη των ερωτήσεων της Τράπεζας Θεμάτων, εκπαιδεύει  και καταρτίζει  τον υποψήφιο εκπαιδευτή σε θέματα Αρχών, Πολιτικής Μεθοδολογίας και Τεχνικών της  Εκπαίδευσης  Ενηλίκων.

Υποστηρίζει τον εκπαιδευτή στη διαμόρφωση του σχεδίου μικροδιδασκαλίας του και του εξασφαλίζει  την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ΚΑΘΕ υποψήφιο εκπαιδευτή ενηλίκων ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ή ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΤΥΧΙΟ – Ενάρξεις τμημάτων κάθε μήνα.

Ξεκίνησε άμεσα! Γίνε εκπαιδευτής – Εμπλούτισε τις γνώσεις σου – Συμπλήρωσε το εισόδημα σου!

Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα!

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων