Το εργασιακό άγχος αποτελεί φαινόμενο της εποχής μας. Συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε ποιοι είναι οι παράγοντες που το προκαλούν καθώς και ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του στρες στην εργασία.

Κύριοι παράγοντες εργασιακού στρες

Οι σημαντικότερες αιτίες του εργασιακού άγχους  οφείλονται κυρίως στην προσωπικότητα του ατόμου  καθώς και στον τρόπο,  με τον οποίο αντιμετωπίζει τις  διάφορες καταστάσεις στη ζωή του.

Δεύτερη αιτία του εργασιακού στρες  σχετίζεται με το εργασιακό περιβάλλον , με το φόβο και την  ανασφάλεια απώλειας της εργασίας, με τις  υπερβολικές απαιτήσεις καθώς και  με τις επικίνδυνες εργασιακές συνθήκες.

Πως εκδηλώνεται όμως το εργασιακό άγχος στην εργασίας;

Το άγχος στους χώρους εργασίας μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:

 • Εξουθένωση
 • Κατάθλιψη
 • Μείωση εργασιακής απόδοσης
 • Αποξένωση
 • Χαμηλά επίπεδα εργασιακής δέσμευσης
 • Δυσκολία στη λήψη αποφάσεων
 • Κακές σχέσεις με συναδέλφους
 • Αντίδραση
 • Θυμός σύγχυση
 • Αδυναμία συγκέντρωσης
 • Σωματικά συμπτώματα: Κεφαλαλγίες, αίσθημα κόπωσης, στομαχικές διαταραχές, ναυτία άρνηση

 

Εργασιακό Άγχος

Πως μπορούν να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν τα επίπεδα του εργασιακού άγχους;

Οι εταιρίες θα πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο ώστε να στηρίξουν τους υπαλλήλους τους. Μερικές από τις ενέργειες που οφείλουν να κάνουν οι εταιρίες είναι.

 • Προσδιορισμός των πηγών που προκαλούν άγχος.
 • Σεμινάρια για τους εργαζόμενους από ειδικούς για την αποτελεσματική μείωση του άγχους.
 • Σαφής προσδιορισμός των ρόλων και των καθηκόντων των εργαζομένων.
 • Παροχή επαρκούς χρόνου στους εργαζόμενους για την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους.
 • Μείωση των φυσικών εργασιακών κινδύνων.

Από την άλλη ο εργαζόμενος  οφείλει κι αυτός να βοηθήσει τον εαυτό του ώστε να διατηρήσει το άγχος σε φυσιολογικά επίπεδα.

 • Θέστε ως προτεραιότητα την ψυχική σας  υγεία.
 • Συζητήστε με φίλους και συναδέλφους σας τι σας προκαλεί άγχος.
 • Κάντε χρονοπρογραμματισμό των εργασιών σας.
 • Μειώστε την ένταση των συναισθηματικών αντιδράσεων.
 • Να έχετε θετική στάση στην εργασία σας.
 • Κάντε μικρά διαλείμματα.