Ανακοινώθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ( επίδομα 160 €), για την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 (Απόφαση 316/21/06.06.2017), τα οποία υλοποιούνται για Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 30 εργαζόμενους.

Οφέλη για την επιχείρηση :
-Δωρεάν εκπαίδευση προσωπικού
-Βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών
-Εκπαίδευση προσωπικού εκτός ωραρίου εργασίας
-Αύξηση της παραγωγικότητας και διεύρυνση του πελατολογίου
Οφέλη για τον εργαζόμενο :
-Εκπαιδευτικό επίδομα 160 € (5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα)
-Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων
-Απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον σύνδεσμo:

http://www.masterkek.gr/MasterKEK/newsletter/14_07_2017_laek/index.html