Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων της 2ης Περιόδου 2017 από το ΚΕ.ΜΕ.Α

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον σύνδεσμό: ΕΔΩ 

Οι επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της 2ης Περιόδου 2017 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», θα παραλάβουν τις βεβαιώσεις επάρκειάς τους, ως εξής:

  • Όσοι δήλωσαν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, θα τους σταλεί στις διευθύνσεις που δήλωσαν στην αίτηση για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
  • Όσοι δήλωσαν αυτοπροσώπως, θα τις παραλάβουν από τις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α. , Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα (έναντι νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν) κατά το χρονικό διάστημα 3 – 4 Ιουλίου 2017 και ώρες 09:30 – 16:30, επιδεικνύοντας το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας. Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής της βεβαίωσης επάρκειας από τον επιτυχόντα, αυτή μπορεί να παραληφθεί από οικείο του πρόσωπο, με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεση σας.