Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν οι εξετάσεις της 3ης Περιόδου 2017 του ΚΕ.ΜΕ.Α για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή από 29/06/2017 έως και 10/07/2017, ώστε να συμμετέχουν στην 3η περίοδο του 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον σύνδεσμό: ΕΔΩ 

Επίσης ανακοινώθηκαν όλες οι περίοδοι εξετάσεων για το έτος 2017:

  • Παράταση στην υποβολή αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών δεν θα δοθεί.

ΕΕπισημαίνεται στους υποψηφίους και διευκρινίζεται ότι, οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων κατατάσσονται αυτόματα και αποκλειστικά στην πλησιέστερη ημερολογιακά εξεταστική περίοδο. Δηλαδή αν κάποιος υποψήφιος υποβάλει αίτηση κατά το χρονικό διάστημα 29/06/2017-10/07/2017, αυτή αφορά αποκλειστικά την 3η εξεταστική περίοδο και όχι τις επόμενες.