Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων της 1ης Περιόδου 2018 από το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον σύνδεσμό:

http://www.kemea.gr/el/anakoinoseis/649-1-2019

Οι επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης – της 1ης Περιόδου 2018 – των Επαγγελματιών, προκειμένου να τους χορηγηθεί «Βεβαίωση Επάρκειας», μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ

-μέσω ταχυδρομείου στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στην ταχυδρομική διεύθυνση: «ΕΟΠΠΕΠ, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία»

-ή μέσω FAX στο 210 2709142.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 8η Ιουνίου 2018.

Σας ευχόμαστε Καλά Αποτελέσματα!!!